Jogi Nyilatkozat (Terms & Conditions)

Bevezetés

A weboldal megnyitásával Ön elfogadja, hogy a jelen jogi nyilatkozat kötelezi Önt. Ha nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, ne használja a weboldalt, sem az azon keresztül elérhető szolgáltatásokat.

 

Szerzői jog

A weboldal szerzői jogi műnek minősül. Önnek jogában áll a weboldalt a bejelentkezésekor kapott jogosultságainak megfelelően használni, egyes részeit kinyomtatni vagy letölteni, és más személyekkel megosztani, feltéve hogy ezt kizárólag tájékoztatás céljából teszi.
Az Ön által készített valamennyi másolatnak tartalmaznia kell a következő szerzői jogi nyilatkozatot: Copyright SZABÓ Nyelviskola és Fordítóiroda Kft. © Minden jog fenntartva.

Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos a weboldal egészének vagy részének, részletének tájékoztatási célon túli (különösen kereskedelmi célú) másolása, többszörözése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, és/vagy a weboldal tartalmának mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása, egészben vagy részben történő használata, felhasználása, feldolgozása, értékesítése a szerző írásos hozzájárulása nélkül.

Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos módosítani a weboldalt (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe, példálózó felsorolással élve nyomtatott dokumentumba, blogba, saját vagy harmadik fél weboldalába.

A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy amennyiben a weboldal tartalmát felhasználási engedély nélkül mégis a fentiek szerint használja, módosítja, a szerzőt kötbér illeti meg. A kötbér összege mondatonként és/vagy képenként és/vagy videónként bruttó 25.000.- Ft. A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában használja a weboldalt. Szerzői jogi jogsértés esetén a szerző közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

 

Felelősség

A weboldal tartalmát a SZABÓ Nyelviskola és Fordítóiroda Kft. a lehető leggondosabban állította össze, azonban kizárólag oktatási és tájékoztatási jelleggel működik és a SZABÓ Nyelviskola és Fordítóiroda Kft. döntésétől függően változik/változhat. Erre tekintettel a SZABÓ Nyelviskola és Fordítóiroda Kft. nem vállal felelősséget a weboldal teljeskörűségéért, naprakészségéért, sem a weboldal megszakítás- és hibamentes működéséért.

A törvény által megengedett mértékig a SZABÓ Nyelviskola és Fordítóiroda Kft. ezennel kizár minden felelősséget a weboldal Ön által történő használata és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon, közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért, beleértve, de nem kizárólagossággal a következők által bármilyen módon okozott és/vagy azokból bármilyen módon fakadó károkat:

• az Ön bármiféle tevékenysége, melyre esetleg a weboldalon közzétett információ, adat vagy szolgáltatás ösztönözte Önt;
• a weboldal használatának lehetetlensége;
• a weboldalon szereplő bizonyos információk helytelensége, hiányossága vagy elavultsága.

Az előző bekezdésben tárgyalt korlátozások nem érvényesek, ha és amennyiben a kár, haláleset vagy személyi sérülés a SZABÓ Nyelviskola és Fordítóiroda Kft. szándékos cselekedetének, mulasztásának vagy súlyos gondatlanságának a következménye.

Az oldalon megosztott információk, megosztott linkek és az affiliate oldalak kizárólag oktatás célját szolgálják.

Az egyéni cikkek és tanulmányok az illető szerző véleményét tartalmazzák, akik fenntarthatják a szerzői jogot, amint az feltüntetésre is került.

A SZABÓ Nyelviskola és Fordítóiroda Kft. és csapata tudásukat, tapasztalataikat, hasznosnak tartott információkat szeretnék megosztani ezen a felületen. Arra bíztatjuk az olvasót, hogy maga döntsön saját életéről a rendelkezésre álló információk és képzett szakember segítségével. A vásárlói visszajelzésekért és véleményekért egyedül maga a vásárló felelős. A SZABÓ Nyelviskola és Fordítóiroda Kft, annak vezetője, vagy bármely kapcsolt vállalkozás nem felelős a megjelent vásárlói véleményekért és megnyilvánulásokért. Fenntartjuk a jogot, hogy kitöröljünk minden olyan vásárlói véleményt, megnyilvánulást, amely nem egyezik az elfogadott alapelvekkel, rosszindulatú véleményt tartalmaz, vagy bármely olyan tartalmat, amit támadónak vagy nem megfelelőnek tartunk.

 

Hiperhivatkozások

Weboldalon szereplő hiperhivatkozások (linkek) csak a könnyebb elérést szolgálják, és egyik hivatkozás szerepeltetése sem jelenti a SZABÓ Nyelviskola és Fordítóiroda Kft. jóváhagyását a hiperhivatkozáson keresztül elérhető weboldal tartalmát illetően. A SZABÓ Nyelviskola és Fordítóiroda Kft. nem vállal felelősséget sem a hivatkozásokon keresztül elérhető weboldalak tartalmáért, sem az azokon található hivatkozásokért. A weboldalon és a hiperhivatkozáson keresztül elért adatok és információk felhasználása a felhasználó felelősségére történik.

 

Beágyazott technológia

A weboldal beágyazott lejátszó technológiákat használhat (pl. youtube). A weboldal használatával Ön elfogadja a weboldal használatának feltételeit. Azzal, hogy beágyazott technológiát használ a weboldalon, az adott beágyazott technológia használatának feltételeit is elfogadja. (Youtube esetén: www.youtube.com/t/terms).

 

Beküldött információ

Betartva a 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), a 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) és egyéb jogszabályok rendelkezéseit, abban az esetben, ha Ön – személyes adaton, különleges adaton kívül – bármilyen információt vagy anyagot küld a SZABÓ Nyelviskola és Fordítóiroda Kft. számára, ezzel beleegyezik abba, hogy ezt az információt és anyagot a SZABÓ Nyelviskola és Fordítóiroda Kft. térítésmentesen felhasználhassa a tevékenységével összefüggő célokra, és a küldéssel megerősíti azt, hogy ez a használat nem sérti más személyek jogait.
A weboldal azon részein, ahol a weboldal felhasználói által beküldött információk szerepelnek, a beküldött információkat a SZABÓ Nyelviskola és Fordítóiroda Kft. nem ellenőrzi, és kizárja a felelősségét az ilyen információkért.

 

Adatvédelem

Adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatban Ön a következő linken keresztül tájékozódhat:
Privacy Policy

 

Kapcsolatfelvétel

Ha kérdése vagy panasza van a weboldallal kapcsolatban, a következő elérhetőségen kapcsolatba léphet a SZABÓ Nyelviskola és Fordítóiroda Kft.-vel.
e-mail cím: info@szabonyelviskola.hu
telefonszám: +36 42787577

Tárhelyszolgáltató adatai:
Név: MAXER Hosting Kft.

Cégjegyzékszám: 08-09-013763
Elérhetőség: info@maxer.hu

 

Egyéb rendelkezések

A SZABÓ Nyelviskola és Fordítóiroda Kft. fenntartja a jogot a jelen jogi nyilatkozat előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására. A jelen jogi nyilatkozatra és a weboldal Ön által történő használatára Magyarország jogrendje vonatkozik.

Lezárva: 2020.08.01.
Szabó Szilvia
ügyvezető igazgató

 

Jelen weboldalt (a hiperhivatkozásokon keresztül elérhető külső weboldalak kivételével) a SZABÓ Nyelviskola és Fordítóiroda Kft. (székhely: 4400 NYÍREGYHÁZA, DÓZSA GY. ÚT 2. II. EMELET) cégjegyzékszám: 15-09-075259, adószám: 12719743-2-15) kezeli.

A weboldalunk címe: https://exam.szabonyelviskola.hu

top
© Copyright 2020 SZABÓ Nyelviskola és Fordítóiroda Kft.                                                        Nyilvántartási szám: B/2020/000464
X
Click to listen highlighted text!