LEGO A1 Final Test LEGOV47

 

TISZTELT VIZSGÁZÓ!

A FENT MEGHATÁROZOTT IDŐ ÁLL RENDELKEZÉSÉRE EGYÜTTESEN AZ ÍRÁSBELI ÉS A BESZÉDÉRTÉS MÉRÉSÉRE.
SEMMIFÉLE SEGÉDESZKÖZT NEM HASZNÁLHAT A VIZSGA ALATT.
A VIZSGA TELJES IDŐTARTAMA ELSZÁMOLÁSRA KERÜL A JELENLÉTI ÍVEN.
Az alábbi feladattípusok jelennek meg az online vizsga során készségenként ezen a felületen:

  • szókincs /vocabulary
  • nyelvtan/ grammar
  • beszédértés/ listening
  • íráskészség/ writing

FELADAT TÍPUSOK:

  • szavak beillesztése mondatba/szövegbe 2 vagy több lehetséges opcióból (multiple choice, dropdown)
  • mondatok, szavak vagy szövegrészek párosítása (matching)
  • lukas szöveg kitöltése gépeléssel (gapfill)
  • hosszabb szöveg bevitele fogalmazás esetén (large text)
  • rövidebb szöveg bevitele kérdésekre válaszolva (small text)

A FELADATOK PONTOZÁSA A KÖVETKEZŐKÉPPEN TÖRTÉNIK:

Készségek/Feladatok
Skills/Tasks
Tanfolyamközi teszt/
Mid-term test
Záróvizsga teszt/
Final test
Szókincs/Vocabulary 10 10
Nyelvtan/ Grammar 10 10
Beszédértés/ Listening 10 10
Íráskészség/ Writing 22 (A1, A2) 25 (B1 – C1) 22 (A1, A2) 25 (B1 – C1)
Beszédkészség/ Speaking 22 (A1, A2) 25 (B1 – C1) 22 (A1, A2) 25 (B1 – C1)

VÁLASZAIT NE FELEJTSE EL KITÖLTENI!

A FENTIEK ELOLVASÁSA ÉS TUDOMÁSULVÉTELE UTÁN, KÉREM, NYOMJA MEG A START QUIZ GOMBOT ES KEZDJE MEG A VIZSGÁJÁT.

A FELUGRÓ CONFIRM GOMB MEGNYOMÁSÁVAL TUDJA ELINDÍTANI A VIZSGÁJÁT.

A TESZT VÉGÉN LÉVŐ SUBMIT QUIZ GOMBOT LENYOMVA ADHATJA FEL A MEGOLDÁSAIT. A FELUGRÓ CONFIRM GOMB MEGNYOMÁSÁVAL TUDJA VÉGLEGESÍTENI A VIZSGA BEKÜLDÉSÉT.

AMENNYIBEN A VIZSGÁRA ADOTT IDŐ LEJÁRTA ELŐTT NEM ADJA FEL A MEGOLDÁSAIT, AZ IDŐ LEJÁRTAKOR, EZT A RENDSZER, A KITÖLTÖTTSÉG AKTUÁLIS ÁLLAPOTÁBAN, AUTOMATIKUSAN MEGTESZI. 

 

SOK SIKERT KÍVÁN A SZABÓ NYELVISKOLA CSAPATA!

50:00 Time RemainingMins Secs
top
© Copyright 2020 SZABÓ Nyelviskola és Fordítóiroda Kft.                                                        Nyilvántartási szám: B/2020/000464
X