Help for Instructors

You will find here several documents, manuals on this site.

 

 

Short description of main features:   Main features for Instructors

Instructor manual for the site:  Instructor manual

Big Blue Button online meetings:  BBB manual

How to… help snippets:  Help Snippets

 

NEVEZÉKTAN a felületen

 
Kurzus neve:         Cégnév          Szint     Csoportkód
Kvíz neve:              Cégnév          Szint     Midterm/Final test        Csoportkód
Időzítő Unit neve: Cégnév          Szint     Midterm/Final test         Csoportkód       Unit
 
Kérdés neve:          Skill              Szint     Kérdés típus rövidítés    Tanár monogramja majd egy szám (mely minden új kérdéssel, eggyel növekszik.)
Pl: Voca A1 Mch PK01, Gram A2 Fill KJ02, List B2 Drop BR123
Kérdés típus rövidítések:
Mch – Multiple Choice                           MCo – Mutiple Correct                          Sort – Sort Answers
Match – Match answers                         Fill – Fill in the blank                              Small – Small text
Large – Large text                                  Drop – Dropdown

 

Mielőtt új nevet hoztok létre mindig nézzétek meg a menüben, hogy van-e már olyan néven létrehozott elem!

How to the below formatted text with logos to content area...

Welcome mid and final exam pages

Welcome listening exam pages

 

 

VIZSGA ELŐLAP      TAKING THE QUIZ A EXAM.SZABONYELVISKOLA.HU OLDALON

TISZTELT VIZSGÁZÓ!

A FENT MEGHATÁROZOTT IDŐ ÁLL RENDELKEZÉSÉRE EGYÜTTESEN AZ ÍRÁSBELI ÉS A BESZÉDÉRTÉS MÉRÉSÉRE.

SEMMIFÉLE SEGÉDESZKÖZT NEM HASZNÁLHAT A VIZSGA ALATT.

A VIZSGA TELJES IDŐTARTAMA ELSZÁMOLÁSRA KERÜL A JELENLÉTI ÍVEN.

Az alábbi feladattípusok jelennek meg az online vizsga során készségenként ezen a felületen:

 • szókincs /vocabulary
 • nyelvtan/ grammar
 • olvasáskészség / reading
 • beszédértés/ listening
 • íráskészség/ writing

FELADAT TÍPUSOK:

 • szavak beillesztése mondatba/szövegbe 2 vagy több lehetséges opcióból (multiple choice, dropdown)
 • mondatok, szavak vagy szövegrészek párosítása (matching)
 • lukas szöveg kitöltése gépeléssel (gapfill)
 • hosszabb szöveg bevitele fogalmazás esetén (large text)
 • rövidebb szöveg bevitele kérdésekre válaszolva (small text)

A FELADATOK PONTOZÁSA A KÖVETKEZŐKÉPPEN TÖRTÉNIK:

Készségek/Feladatok

Skills/Tasks

Tanfolyamközi teszt/
Mid-term test
Záróvizsga teszt/
Final test
Szókincs/Vocabulary1010
Nyelvtan/ Grammar1010
Olvasáskészség/ Reading1010
Beszédértés/ Listening1010
Íráskészség/ Writing22 (A1, A2) 25 (B1 – C1)22 (A1, A2) 25 (B1 – C1)
Beszédkészség/ Speaking22 (A1, A2) 25 (B1 – C1)22 (A1, A2) 25 (B1 – C1)

VÁLASZAIT NE FELEJTSE EL KITÖLTENI!

A FENTIEK ELOLVASÁSA ÉS TUDOMÁSULVÉTELE UTÁN, KÉREM, NYOMJA MEG A START QUIZ GOMBOT ES KEZDJE MEG A VIZSGÁJÁT.

A FELUGRÓ CONFIRM GOMB MEGNYOMÁSÁVAL TUDJA ELINDÍTANI A VIZSGÁJÁT.

A TESZT VÉGÉN LÉVŐ SUBMIT QUIZ GOMBOT LENYOMVA ADHATJA FEL A MEGOLDÁSAIT. A FELUGRÓ CONFIRM GOMB MEGNYOMÁSÁVAL TUDJA VÉGLEGESÍTENI A VIZSGA BEKÜLDÉSÉT.

AMENNYIBEN A VIZSGÁRA ADOTT IDŐ LEJÁRTA ELŐTT NEM ADJA FEL A MEGOLDÁSAIT, AZ IDŐ LEJÁRTAKOR, EZT A RENDSZER, A KITÖLTÖTTSÉG AKTUÁLIS ÁLLAPOTÁBAN, AUTOMATIKUSAN MEGTESZI. 

 

SOK SIKERT KÍVÁN A SZABÓ NYELVISKOLA CSAPATA!

 

 

EXAM COVER PAGE – TAKING THE QUIZ ON THE EXAM.SZABONYELVISKOLA.HU SITE

DEAR CANDIDATE,

YOU HAVE AT YOUR DISPOSAL THE TIME DEFINED ABOVE TO MEASURE WRITTEN AND SPEAKING SKILLS TOGETHER. YOU MUST NOT USE ANY AIDS DURING THE EXAM. THE FULL EXAM PERIOD IS RECORDED ON THE LIST OF ATTENDANCE. The following task types will appear for each skill on this interface during the online exam:
 • vocabulary
 • grammar
 • reading
 • listening
 • writing
TASK TYPES:
 • inserting words into a sentence/text from 2 or more options (multiple choice, dropdown)
 • matching sentences or parts of texts (matching)
 • completing gaps in a text by typing (gapfill)
 • entering a long text when writing a composition (large text)
 • entering a short text when answering questions (small text)
 

SCORES ARE GIVEN FOR THE TASKS AS FOLLOWS:

Skills/Tasks Mid-term test Final test
Vocabulary 10 10
Grammar 10 10
Reading 10 10
Listening 10 10
Writing 22 (A1, A2) 25 (B1 – C1) 22 (A1, A2) 25 (B1 – C1)
Speaking 22 (A1, A2) 25 (B1 – C1) 22 (A1, A2) 25 (B1 – C1)

DO NOT FORGET TO FILL IN YOUR REPLIES!

AFTER READING AND ACKNOWLEDGING THE ABOVE, PLEASE PRESS THE START QUIZ BUTTON, AND START YOUR EXAM.

YOU CAN START YOUR EXAM BY PRESSING THE POP UP CONFIRM BUTTON.

YOU CAN SEND YOUR SOLUTIONS BY PRESSING THE SUBMIT QUIZ BUTTON AT THE END OF THE TEST.  YOU CAN START YOUR EXAM BY PRESSING THE POP UP CONFIRM BUTTON.

IF YOU DO NOT SEND YOUR SOLUTIONS BEFORE THE EXPIRY OF THE TIME ALLOCATED FOR THE EXAM, THE SYSTEM WILL AUTOMATICALLY SEND THEM WHEN THE TIME IS OVER, IN THE ACTUAL STATUS OF COMPLETION. 

THE TEAM OF SZABÓ LANGUAGE SCHOOL WISHES YOU A LOT OF SUCCESS!

 

 

VIZSGA ELŐLAP      TAKING THE QUIZ A EXAM.SZABONYELVISKOLA.HU OLDALON

TISZTELT VIZSGÁZÓ!

A FENT MEGHATÁROZOTT IDŐ ÁLL RENDELKEZÉSÉRE A BESZÉDÉRTÉS MÉRÉSÉRE. SEMMIFÉLE SEGÉDESZKÖZT NEM HASZNÁLHAT A VIZSGA ALATT. A VIZSGA TELJES IDŐTARTAMA ELSZÁMOLÁSRA KERÜL A JELENLÉTI ÍVEN. AZ ALÁBBI FELADATTÍPUS JELENIK MEG AZ ONLINE VIZSGA SORÁN EZEN A FELÜLETEN:
 • beszédértés/ listening
FELADAT TÍPUSOK:
 • szavak, kifejezések beillesztése mondatba/szövegbe 2 vagy több lehetséges opcióból (dropdown)
 • lukas szöveg kitöltése gépeléssel, kérdésekre válaszadás röviden (gapfill)

A FELADATOK PONTOZÁSA A KÖVETKEZŐKÉPPEN TÖRTÉNIK:

Készség/Feladat Skill/Task Tanfolyamközi teszt Midterm test Záróvizsga teszt Final test
Beszédértés/ Listening 10 10
Beszédkészség/ Speaking 22 (A1, A2) 25 (B1 – C1) 22 (A1, A2) 25 (B1 – C1)

VÁLASZAIT NE FELEJTSE EL KITÖLTENI!

A FENTIEK ELOLVASÁSA ÉS TUDOMÁSULVÉTELE UTÁN, KÉREM, NYOMJA MEG A START QUIZ GOMBOT ES KEZDJE MEG A VIZSGÁJÁT.

A FELUGRÓ CONFIRM GOMB MEGNYOMÁSÁVAL TUDJA ELINDÍTANI A VIZSGÁJÁT.

A TESZT VÉGÉN LÉVŐ SUBMIT QUIZ GOMBOT LENYOMVA ADHATJA FEL A MEGOLDÁSAIT. A FELUGRÓ CONFIRM GOMB MEGNYOMÁSÁVAL TUDJA VÉGLEGESÍTENI A VIZSGA BEKÜLDÉSÉT.

AMENNYIBEN A VIZSGÁRA ADOTT IDŐ LEJÁRTA ELŐTT NEM ADJA FEL A MEGOLDÁSAIT, AZ IDŐ LEJÁRTAKOR, EZT A RENDSZER, A KITÖLTÖTTSÉG AKTUÁLIS ÁLLAPOTÁBAN, AUTOMATIKUSAN MEGTESZI. 

SOK SIKERT KÍVÁN A SZABÓ NYELVISKOLA CSAPATA!

 

 

EXAM COVER PAGE – TAKING THE QUIZ ON THE EXAM.SZABONYELVISKOLA.HU SITE

 

DEAR CANDIDATE,

YOU CAN USE THE TIME DEFINED ABOVE TO MEASURE YOUR LISTENING SKILL. YOU MUST NOT USE ANY AIDS DURING THE EXAM. THE FULL EXAM PERIOD IS RECORDED ON THE LIST OF ATTENDANCE. THE FOLLOWING TASK TYPE WILL APPEAR ON THIS INTERFACE DURING THE ONLINE EXAM:
 • listening
TASK TYPES:
 • inserting words or expressions into a sentence/text from 2 or more options (dropdown)
 • completing gaps in a text by typing, answering questions briefly (gapfill)

SCORES GIVEN FOR THE TASKS ARE THE FOLLOWING:

Skill/Task Midterm test Final test
Listening 10 10
Speaking 22 (A1, A2) 25 (B1 – C1) 22 (A1, A2) 25 (B1 – C1)

DO NOT FORGET TO FILL IN YOUR REPLIES!

AFTER READING AND ACKNOWLEDGING THE ABOVE, PLEASE PRESS THE START QUIZ BUTTON, AND START YOUR EXAM.

YOU CAN START YOUR EXAM BY PRESSING THE POP UP CONFIRM BUTTON.

YOU CAN SEND YOUR SOLUTIONS BY PRESSING THE SUBMIT QUIZ BUTTON AT THE END OF THE TEST.  YOU CAN START YOUR EXAM BY PRESSING THE POP UP CONFIRM BUTTON.

IF YOU DO NOT SEND YOUR SOLUTIONS BEFORE THE EXPIRY OF THE TIME ALLOCATED FOR THE EXAM, THE SYSTEM WILL AUTOMATICALLY SEND THEM WHEN THE TIME IS OVER, IN THE ACTUAL STATUS OF COMPLETION.  

THE TEAM OF SZABÓ LANGUAGE SCHOOL WISHES YOU A LOT OF SUCCESS!

top
© Copyright 2020 SZABÓ Nyelviskola és Fordítóiroda Kft.                                                        Nyilvántartási szám: B/2020/000464
X
Click to listen highlighted text!